English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Muitinės išaiškinimas: Dėl eksportuojamų siuntų, kurių vertė iki 1000 eurų, muitinės formalumų atlikimo nuo 2021 m. sausio 1 d. ( po BREXIT)

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d., eksportuojant skubiose siuntose esančias prekes, kurių vertė neviršija 1000 EUR ir kurios neapmokestinamos eksporto muitu, iš Lietuvos (Europos Sąjungos) į Jungtinę Karalystę, galimos tokios realiausios jų gabenimo ir muitinio įforminimo alternatyvos.

Pats tokių prekių vežimo per Sąjungos muitų teritorijos sieną veiksmas, vadovaujantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 141 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunkčiu.

Jų pateikimo išvežimo muitinės įstaigai veiksmas, jeigu transporto dokumento ir (arba) sąskaitos faktūros duomenys yra prieinami ir priimtini muitinei vadovaujantis Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 141 straipsnio 4a dalimi. Jeigu išvežimo muitinės įstaiga nėra muitinės įstaiga, kurios kompetencijai priklauso vietos, iš kurios prekės išvežamos iš Sąjungos muitų teritorijos į paskirties vietą už tos teritorijos ribų, priežiūra (t. y. muitinės įstaiga, veikianti prie Sąjungos muitų teritorijos sienos), prekės iš jų pateikimo muitinei vietos gali būti toliau gabenamos:

• taikant tranzito (T2) procedūrą iki pat jų paskirties vietos Jungtinės Karalystės teritorijoje vadovaujantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 329 straipsnio 6 dalies a punktu, turint omenyje, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė taps Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros susitariančiąja šalimi ir turės prieigą prie Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS);

• taikant vienos vežimo sutarties supaprastinimus iki faktinės prekių išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos vietos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 329 straipsnio 7 dalimi, jeigu prekės priimtos vežti pagal vieną vežimo sutartį, apimančią ir jų išvežimą iš Sąjungos muitų teritorijos, ir išvežamos geležinkelių, oro arba jūrų transportu.

Standartinės eksporto deklaracijos pateikimas. Šiuo atveju prekės taip pat gali būti toliau gabenamos taikant tranzito (T2) procedūrą arba vienos vežimo sutarties supaprastinimus.

Pažymėtina, kad Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 334 straipsnio 1 dalyje nurodytas eksportuojamų prekių išvežimo patvirtinimas Eksporto kontrolės sistemos priemonėmis bus pateikiamas įforminus standartinę eksporto deklaraciją. Kitais atvejais deklarantas turėtų pasirūpinti to paties reglamento 335 straipsnio 4 dalyje nurodytais alternatyviais eksportuojamų prekių išvežimo iš Sąjungos muitų teritorijos įrodymais, jeigu jie reikalingi PVM atskaitai pateikti ar kitoms reikmėms.

Informacija atnaujinta 2020-12-01