English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Svarbi žinia dėl atstovavimo muitinėje paslaugų apmokestinimo

Atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 15 ir 17 punktų komentaras (toliau – Komentaras), susijęs su nuo liepos 1 d. pradedamais taikyti teisės aktais dėl PVM lengvatos panaikinimo siuntoms iki 22 eurų, dar nėra galutinai suderintas ir paskelbtas, teikiama rekomendacija dėl asmenų atstovavimo muitinėje paslaugų apmokestinimo.  Ji galioja laikinai, iki kol bus paskelbtas Komentaras.

Tuo atveju, kai taikoma Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus septintajame skirsnyje nustatyta speciali nuotolinės prekybos iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamoms prekėms apmokestinimo schema (IOSS), prekių apmokestinimo PVM momentas yra šių prekių įsigijimo nuotolinėje prekyboje momentas, tačiau ne deklaravimo muitinėje išleidimui į laisvą apyvartą momentas. Jei šių prekių deklaravimo muitinėje išleidimui į laisvą apyvartą metu yra teikiamos atstovavimo muitinėje paslaugos, jos apmokestinamos taikant standartinio dydžio PVM tarifą.

Kadangi Europos Sąjungos mastu taikomuose sumažintuose duomenų rinkiniuose, skirtuose deklaruoti smulkias siuntas, nėra techninių galimybių įtraukti į importuojamų prekių PVM apmokestinamąją vertę išlaidų už atstovavimo muitinėje paslaugas, todėl rekomenduojame šias atstovavimo muitinėje paslaugas apmokestinti taikant standartinio dydžio PVM tarifą.

Atsižvelgus į tai, kad deklaruojant smulkią siuntą, dėl klaidų, neatitikimų ir pan. muitinei gali būti teikiamas nebūtinai vienas duomenų rinkinys (pvz. draudimų ir apribojimų atveju ir kt.) ir taikant protingumo kriterijų, paslaugų teikėjams (vežėjams), galintiems atstovauti siuntų gavėjams muitinėje (įskaitant atvejus, kai jie atstovavimo muitinėje paslaugas teikia naudojantis kitų asmenų (kontraktorių, subrangovų) paslaugomis, teikiamomis pagal rašytines sutartis), rekomenduojame pereinamuoju laikotarpiu taikyti standartinio dydžio PVM tarifą visoms atstovavimo muitinėje paslaugoms, nepriklausomai nuo muitinei teikiamo duomenų rinkinio. Atkreipiame dėmesį, kad ši rekomendacija taikoma tik paslaugų teikėjams (vežėjams), galintiems atstovauti siuntų gavėjams muitinėje, kurių sąrašą administruoja Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Tuo atveju, kai teikiama Mažos vertės siuntų muitinės deklaracija (H7 duomenų rinkinys), atstovavimo muitinėje paslaugos visais atvejais apmokestinamos standartiniu PVM tarifu ir nėra įtraukiamos į importuojamų prekių apmokestinamąją vertę nepriklausimai nuo šių paslaugų teikėjo (t. y. ne tik paslaugų teikėjų (vežėjų), galinčių atstovauti siuntų gavėjams muitinėje, kurių sąrašą administruoja Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atvejais).

Informacija atnaujinta 2021-07-01