English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Vaistai kelionėje

Apie individualioms reikmėms vežamus per Lietuvos Respublikos sieną ir gaunamus paštu vaistus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos aprašas (įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.). Lietuvos muitinės pareigūnai, laikydamiesi šio aprašo nustatytos tvarkos, turi teisę reikalauti iš asmenų pateikti gydytojo pažymą, patvirtinančią, kad jų vežami ar paštu gaunami vaistiniai preparatai yra gydytojo paskirti, o vaistų kiekis yra reikalingas gydymui.  

Gydytojo pažymoje turi būti nurodyta:

- asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas ir adresas;

- paciento vardas (-ai), pavardė (-ės);

- paciento asmens kodas ar paciento tapatybę patvirtinančio dokumento numeris ir serija (jei ji yra);

- pacientą gydančio gydytojo ir gydytojo pažymą išdavusio specialisto vardas (-ai), pavardė (-ės);

- paciento gydymui reikalingo (-ų) vaistinio (-ių) preparato (-ų) pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, dozuočių skaičius arba, jei nėra galimybių nurodyti dozuočių skaičiaus, pakuotės dydis ir pakuočių skaičius, vartojimo trukmė ir dažnumas;

- gydytojo pažymos išdavimo data;

- gydytojo pažymos galiojimo laikas, kuris negali būti trumpesnis nei kelionės laikas ir ilgesnis kaip 6 mėnesiai nuo jos išrašymo dienos.

Svarbu. Be gydytojo pažymos leidžiama įvežti ar gauti paštu ne daugiau kaip 10 vaistinių preparatų pakuočių vienu kartu. Nurodytą kiekį galima vežti ar gauti paštu tik vieną kartą per kalendorinį mėnesį.

Ne daugiau kaip 40 vaistinių preparatų pakuočių per kalendorinį mėnesį, įvežant ne daugiau kaip po 10 vaistinių preparatų pakuočių vienu kartu, galite tik tada, jei dėl savo darbo vietos ar darbo pobūdžio, ugdymo ar studijų vietos ar kitų aplinkybių turite daugiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį vykti į trečiąją šalį. Šiuo atveju turite pateikti muitinei įrodymus, kad dėl savo darbo vietos ar darbo pobūdžio, ugdymo ar studijų vietos ar kitų aplinkybių turite daugiau kaip vieną kartą per kalendorinį mėnesį vykti į trečiąją šalį: darbo sutartį, darbo pažymėjimą, kelionės dokumentus, besimokančio asmens statusą įrodantį dokumentą (mokinio (studento) pažymėjimą) ir pan.

Svarbu. Naujas draudimas gabenti tuščias vaistinių preparatų pakuotes.

2018 m. spalio 16 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu  Nr. V-1144 buvo pakeistas Vaistinių preparatų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, gavimo ir siuntimo paštu fizinio asmens individualioms reikmėms tvarkos aprašas. Jame nustatyta, kad draudžiama vežti ir gauti paštu individualioms reikmėms tuščias pakuotes, etiketes ir pakuotės lapelius (informacinius lapelius), kuriuose pateikiamas tekstas lietuvių ar užsienio kalba atitinka ar iš dalies atitinka vaistinio preparato pakuočių ženklinimą ar atitinkamai vaistinio preparato pakuotės lapelio informaciją.

Gyventojai, veždamiesi narkotinius ar psichotropinius vaistus per Lietuvos Respublikos sieną (tiek išvykdami, tiek atvykdami), turi laikytis šių taisyklių:

- narkotinius ar psichotropinius vaistus vežtis tik asmeniniam vartojimui sveikatos priežiūros tikslams;

- vykstant į Šengeno valstybę kartu su vaistais būtina turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą nustatytos formos pažymą*, o vykstant ne į Šengeno valstybę – vežamų vaistų receptų kopijas (šių receptų kopijų Sveikatos apsaugos ministerijoje tvirtinti nereikia);

- turėti tik keliaujančio asmens vardu išrašytą pažymą arba receptą (recepto kopiją);

- nesivežti daugiau vaistų, negu nurodyta pažymoje arba recepte (jo kopijoje);

- vykstant į Šengeno valstybę narkotinių** vaistų vežtis galima ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, o vykstant ne į Šengeno valstybę – ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui;

- psichotropinių*** vaistų vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

- vaistus laikyti originaliose pakuotėse (tokiose, kokiose vaistai pirkti vaistinėje).

Jeigu vaistų reikia ilgesniam gydymo kursui, siūlome kartu su savimi vežtis atitinkama užsienio kalba parašytą gydytojo pažymą apie ligą ir skiriamą gydymą, kad būtų galima kreiptis į užsienio šalies gydytojus, kurie išrašys reikalingų vaistų.

Narkotinių ir psichotropinių vaistų vežimasis yra kontroliuojamas visose šalyse, tačiau vienodų tarptautinių kontrolės taisyklių nustatyta nėra. Kad nekiltų problemų dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų įsivežimo asmeninėms reikmėms į kitą šalį, siūlome dėl šiems vaistams taikomų įsivežimo reikalavimų kreiptis į atitinkamos šalies atstovybę.

* Pažymos išdavimo tvarka ir pažymos forma patvirtinta 2007 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-138 „Dėl pažymos vežtis gydymo tikslais asmeniniam vartojimui skirtas narkotines ir (arba) psichotropines medžiagas išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

** Narkotiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: buprenorfino, fentanilio, metadono, morfino, petidino, tramadolio. Visą vaistinių medžiagų, kurių galima vežtis ne ilgesniam kaip 15 dienų (į Šengeno šalis – 30 dienų) laikotarpiui, galite rasti čia: II narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašas (ne visų pateiktame sąraše esančių medžiagų turintys vaistai yra registruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau jie gali būti registruoti kitose šalyse; kitų šalių gyventojai, atvykstantys į Lietuvą, gali jų atsivežti, laikydamiesi anksčiau išvardintų reikalavimų).

*** Psichotropiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: alprazolamo, bromazepamo, chlordiazepoksido, diazepamo, estazolamo, klonazepamo, klorazepato, kodeino didesnės dozės, fenobarbitalio, lorazepamo, medazepamo, midazolamo, oksazepamo, nitrazepamo, pentazocino, temazepamo, tetrazepamo, triazolamo, zolpidemo. Visą vaistinių medžiagų, kurių galima vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, galite rasti čia: III psichotropinių medžiagų sąrašas (ne visų pateiktame sąraše esančių medžiagų turintys vaistai yra registruoti Lietuvos Respublikoje, tačiau jie gali būti registruoti kitose šalyse; kitų šalių gyventojai, atvykstantys į Lietuvą, gali jų atsivežti, laikydamiesi anksčiau išvardintų reikalavimų).

Kilus neaiškumų, ar konkretus produktas yra laikytinas vaistiniu preparatu, galima teirautis Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu  telefonu 8 800 73 568 arba mob. telefonu 8 673 13 124. Šios tarnybos tinklalapio adresas www.vvkt.lt.

Atkreipiame dėmesį, jog maisto papildai neturi gydomųjų savybių ir jie nėra vaistai.

Asmeniniame keleivio bagaže, pašto siuntose, įskaitant ir siuntimą vykdant internetinę prekybą, asmeniniam vartojimui, vienas asmuo gali vežti ar siųsti ne daugiau kaip 10 pirminių maisto papildų ar specialiojo maisto pakuočių, kurių bendras svoris neviršija 20 kg. Daugiau informacijos apie maisto papildus rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos svetainėje.

Informacija atnaujinta 2018-10-19