English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Atvykstant iš trečiųjų šalių

SVARBU!

DRAUDIMAS IMPORTUOTI TAM TIKRUS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUS IR PAŠARUS 

2024 m. birželio 3 d. įsigaliojo draudimas importuoti Rusijos Federacijos arba Baltarusijos Respublikos kilmės žemės ūkio produktus ir pašarus.

Draudžiamų importuoti produktų ir pašarų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 396, priimtu vadovaujantis Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo 3 straipsnio 8 dalimi.

Šiame sąraše, sudarytame remiantis Kombinuotosios nomenklatūros 2024 m. versija, yra 24 produktų grupės: gyvi gyvūnai, mėsa ir mėsos produktai, žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai, pienas ir pieno produktai, kiaušiniai, medus, gyvūninės kilmės produktai, medžiai ir kiti augalai, svogūnėliai, daržovės, vaisiai ir riešutai, kava, arbata, prieskoniai, javai, grūdai ir jų produktai, miltai, krakmolas, aliejai ir riebalai, vaškai, cukrus, konditerijos gaminiai, kakava, nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai, actas, pašarai gyvūnams, maisto pramonės likučiai, taip pat tabakas ir perdirbti jų pakaitalai. Prekių aprašymą pagal sąraše nurodytą kodą taip pat galima rasti naudojantis Lietuvos Respublikos integruoto tarifo LITAR priemonėmis.

Ką galima įvežti be importo muitų ir mokesčių

Keleivis, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių (išskyrus atvejus, kai taikomi draudimai ar apribojimai), nemokėdamas importo muitų ir mokesčių, gali įvežti:

   - asmeninį turtą, jeigu asmuo keičia gyvenamąją vietą ir persikelia gyventi į Lietuvą iš trečiosios šalies,

   - kraitį, jam priklausančius naujus (nenaujus) buities daiktus, jeigu asmuo santuokos sudarymo atveju persikelia gyventi iš trečiosios šalies į Lietuvą; taip pat sutuoktuvių proga gautas dovanas iki 1000 eurų vertės iš asmenų, gyvenančių trečiojoje šalyje,

   - asmeniniame bagaže esančias nekomercinio pobūdžio prekes (įvežamas nereguliariai ir skirtas keleivių arba jų šeimų narių asmeniniam naudojimui arba dovanoms), jeigu jų bendra vertė (išskyrus toliau nurodytas ribojamas prekes) yra ne didesnė kaip:

   ○  430 eurų, jeigu keleivis atvyksta oro ar jūrų transportu

   ○  150 eurų, jeigu prekes įveža keleivis, jaunesnis kaip 15 metų, transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias šalis arba iš jų, įgulos nariai arba asmenys, dirbantys ir (arba) gyvenantys pasienio su trečiąja šalimi zonoje,

   ○  300 eurų, jeigu prekes įveža kiti asmenys.

Ribojamos prekės

Nemokėdamas importo muitų ir mokesčių vienas keleivis, ne jaunesnis kaip 17 metų, gali įvežti:

Tabako gaminių

Keleiviai, atvykstantys oro transportu

Cigarečių

200 vnt., arba

Cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai)

100 vnt., arba

Cigarų

50 vnt., arba

Rūkomojo tabako

250 g

Kaitinamojo tabako produktai

200 vnt.

Elektroninių cigarečių skystis

50 ml.

 

Keleiviai atvykstantys ne oro transportu; asmenys, orlaivį ar jūrų laivą naudojantys asmeniniams poreikiams; transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias šalis arba iš jų, įgulos nariai; asmenys, dirbantys ir (arba) gyvenantys pasienio su trečiąja šalimi zonoje

Cigarečių

40 vnt., arba

Cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai)

20 vnt., arba

Cigarų

10 vnt., arba

Rūkomojo tabako

50 g

Kaitinamojo tabako produktai

40 vnt.

Elektroninių cigarečių skystis

20 ml.

 

Alkoholinių gėrimų

Keleiviai, atvykstantys visų rūšių transportu

Stipriųjų alkoholinių gėrimų (degtinės, konjako, brendžio, viskio ar kt.), kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 22 %

1 litrą, arba

Alkoholinių gėrimų (likerio, putojančio vyno, vermuto, sidro ar kt.), kurių alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 22 %

2 litrus

Taip pat:

 

Ramių vynų 

4 litrus

Alaus

16 litrų

 

Transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į

trečiąsias šalis arba iš jų, įgulos nariai; asmenys, dirbantys ir (arba) gyvenantys

pasienio su trečiąja šalimi zonoje

Stipriųjų alkoholinių gėrimų (degtinės, konjako, brendžio, viskio ar kt.), kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 22 %

0,5 litro, arba

Alkoholinių gėrimų (likerio, putojančio vyno, vermuto, sidro ar kt.), kurių alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 22 %

0,75 litro

Taip pat:

 

Ramių vynų

0,75 litro

Alaus

4 litrus

 

SVARBU: 

Informuojame, kad alkoholio produktų (stipriųjų gėrimų, kurių alkoholio koncentracija yra mažesnė negu 80 proc.) (KN kodas 2208) ir cigarų, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilių ir cigarečių su tabaku arba tabako pakaitalais (KN kodas 2402) importas iš Rusijos Federacijos yra draudžiamas .

Teisinis pagrindas 2014 m. liepos 31 d. TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 833/2014 .

 

 Degalai ir tepalai

Importo muitai ir mokesčiai netaikomi įvežamiems variklių degalams ir tepalams, esantiems asmeninio naudojimo kelių transporto priemonės, kuria vyksta keleivis, stacionariose degalų ir tepalų talpyklose.

 Jeigu degalai naudojami kitoje transporto priemonėje nei ta, kurioje jie buvo įvežti, atlygintinai ar neatlygintinai perleidžiami kitam asmeniui (nuosavybėn ar laikinai naudoti) arba išpilami iš stacionarių gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytų kuro talpyklų, išskyrus būtinus transporto priemonės remonto atvejus, būtina iš anksto apie tai informuoti muitinės įstaigą, per kurią transporto priemonė įvažiavo į Lietuvos Respubliką, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną po degalų išpylimo sumokėti į muitinės surenkamąją sąskaitą importo muitus ir mokesčius. Būtino transporto priemonės remonto atveju informacija apie degalų išpylimą turi būti pateikta ne vėliau kaip kitą darbo dieną po degalų išpylimo. 

Keleivis gali įvežti ne daugiau kaip 10 litrų degalų nešiojamosiose talpyklose vienai kelių transporto priemonei, jeigu jis negyvena ir nedirba pasienio su trečiąja šalimi zonoje bei nėra transporto priemonės, vykstančios reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias šalis arba iš jų, įgulos narys. Tačiau ir keleiviai, dirbantys pasienio su trečiąja šalimi zonoje ar nurodyti įgulos nariai, jeigu atvyksta ne darbo reikalais, taip pat keleiviai, gyvenantys pasienio su trečiąja šalimi zonoje, gali įvežti ne daugiau kaip 10 litrų degalų nešiojamosiose talpyklose tada, kai vyksta ne į pasienio su trečiąja šalimi zoną arba atvyksta ne iš šios zonos.

Svarbu: 

Informuojame, kad naftos produktų importas iš Baltarusijos Respublikos yra draudžiamas (taikoma KN kodų grupėms 2707, 2710, 2711, 2712, 2713 ir 2715), išskyrus degalus, esančius transporto priemonių ir specialių talpyklų standartiniuose bakuose.

(Speciali talpykla – tai talpykla, specialiais prietaisais pritaikyta aušinimo, oksidavimo, šiluminės izoliacijos arba kitoms sistemoms“).

Teisinis pagrindas:  2006 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, 1h straipsnis.

Nuo 2023 m. vasario 5 d. draudimas taikomas naftos produktų (kuro) importui ir iš Rusijos Federacijos (taikoma KN kodų grupei 2710) .

Teisinis pagrindas:  2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr.833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 3m ir 3n straipsniai.

Muitai ir mokesčiai

Įvežant didesnius prekių kiekius, taikomi muitai, akcizai ir pridėtinės vertės mokestis.

Jeigu keleivio asmeniniame bagaže nekomerciniais tikslais gabenamų muitais apmokestinamų prekių vertė ne didesnė kaip 700 eurų, muitai apskaičiuojami taikant standartinę 2,5 % muito normą. Jeigu ši suma viršijama, muitai apskaičiuojami remiantis muitų tarifu. Standartinė muito norma netaikoma tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams, taip pat tais atvejais, kai keleivis prieš apskaičiuojant muitus prašo muitinės taikyti muitų tarife nustatytus muitus. 

Pagrindiniai teisės aktai:

• Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1186/2009  

• Keleivių ir kitų fizinių asmenų įvežamų daiktų (prekių) atleidimo nuo muitų taisyklės 

• Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais taisyklės

Maisto produktai, augalai ir jų produktai

Naudingos nuorodos:

Dėl transporto priemonių, atvykstančių ne sava eiga

Keleivio deklaracija

Vaistai kelionėje

Laukinių augalų ir gyvūnų vežimas

Grynųjų pinigų deklaravimas

Kultūros vertybės

Naminiai gyvūnai

Valiutų santykiai

Lietuvos muitinės leidiniai

Informacija atnaujinta 2024-06-12