English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Aktualijos

Kaip deklaruoti iš trečiųjų šalių į Lietuvą įvežamus gyvūnus

Per Lietuvos Respublikos pasienio muitinės postus įvežant gyvūnus augintinius (šunis, kates, šeškus, paukščius ir kt.), muitinės pareigūnams turi būti pateiktas Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės išduotas gyvūno augintinio pasas arba trečiosios šalies veterinarijos tarnybos sertifikatas ir dokumentas, įrodantis, kad asmuo yra gyvūno augintinio savininkas (toliau – dokumentai).

Kartu su šiais dokumentais turi būti pateikta:

1.  “Keleivio deklaracija”, kai:

-  įvežamas (-i) akivaizdžiai asmeniui priklausantis gyvūnas (-ai) augintinis (-iai);

-  įvežamas (-i) komerciniais tikslais (pvz. numatoma parduoti parodoje, renginyje, įvežamas ES asmens įsigytas augintinis).

“Keleivio deklaraciją” pildo  augintinio vežėjas (gabentojas) pasienio muitinės poste ir pateikia muitinei. Taip pat šią deklaraciją muitinei galima pateikti ją užpildžius - Keleivių portale.

2.   Laikinai įvežant  į Lietuvą gyvūną augintinį, muitinei turi būti pateiktas užpildytas „Žodinę muitinės deklaraciją papildantis dokumentas“ (toliau – dokumentas). Šis dokumentas (dokumento forma lietuvių kalba, anglų kalba) pildomas 2 egzemplioriais, kurių 1-asis  – “Originalas” yra skirtas įforminimo muitinės įstaigai, o 2-asis – “Kopija” - skirtas asmeniui.  Šis dokumentas, užpildytas popieriuje, pateikiamas muitinės įstaigai įvežant gyvūnus augintinius nekomerciniais tikslais (pvz.  dalyvauti parodose, renginiuose, veterinariniam gydymui, apžiūros ir kt. tikslais) arba gyvūnus augintinius vežant per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu (pvz. į/iš Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį iš/į trečiosios šalies teritorijos) automobilių transportu.

-   Žodinę muitinės deklaraciją papildančio dokumento forma    -

Žodinę muitinės deklaraciją papildančio dokumento 2-ajį egzempliorių (“Kopija”, kuri skirta augintinį vežančiam asmeniui) asmuo pateikia išveždamas laikinai įvežtą gyvūną augintinį bet kuriai ES muitinės įstaigai, per kurią šis gyvūnas išvežamas.

Lietuvos Respublikos muitinė, nustačiusi, kad laikinojo įvežimo procedūra nebaigta, imsis priemonių išieškoti importo mokesčius Sąjungos muitinės kodekso nustatyta tvarka.

3.  Kai įvežamo gyvūno (-ų) augintinio (-ių) vertė didesnė negu 1000 Eur pildoma standartinė muitinės deklaracija.

Teisės aktai, reglamentuojantys gyvūnų augintinių vežimą ir deklaravimo tvarką:

- 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais.

- 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos 71-01 priedas

- Nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

- Prekių deklaravimo žodžiu taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1B-1099, „Dėl prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“

 

Informacija atnaujinta 2019-12-13