English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Bendro naudotojų valdymo portalas (BAP)

Bendro naudotojų valdymo portalas (BAP) yra skirtas asmenims vienoje vietoje registruoti ir tvarkyti paslaugų gavėjo paskyrą bei patvirtinti tapatybę prieigai prie muitinės elektronines paslaugas teikiančių Lietuvos Respublikos muitinės ir Europos Komisijos informacinių sistemų.

Paslaugų gavėjas BAP priemonėmis turi galimybę:

 • patvirtinti savo tapatybę, kad galėtų prisijungti prie muitinės elektronines paslaugas teikiančių Lietuvos Respublikos muitinės ir Europos Komisijos informacinių sistemų;
 • elektroniniu būdu pateikti prašymą dėl paslaugų gavėjo paskyros registravimo;
 • tvarkyti paslaugų gavėjo paskyrą:
  • atnaujinti paslaugų gavėjo duomenis, kontaktinę informaciją, papildomus identifikatorius (PVM, EORI);
  • paskirti arba atšaukti BAP registruotą fizinį asmenį paslaugų gavėjo atstovu (-ą);
  • paslaugų gavėjo atstovui suteikti arba panaikinti paslaugų gavėjui muitinės suteiktas teises elektroninėms paslaugoms gauti bei suteikti/panaikinti paslaugų gavėjo atstovui administratoriaus teises;
 • registruoti, tvarkyti, pratęsti ar nutraukti delegavimo susitarimą, kuriuo įgaliotam paslaugų gavėjui deleguojamos paslaugų gavėjui muitinės suteiktos teisės elektroninėms paslaugoms gauti;
 • sugeneruoti ir atsisiųsti muitinės išduodamą skaitmeninį sertifikatą.

Paslaugų gavėjas ar paslaugų gavėjo atstovas tapatybę patvirtinęs BAP priemonėmis, gali jungtis prie Lietuvos Respublikos muitinės ir Europos Komisijos informacinių sistemų šioms muitinės elektroninėms paslaugoms gauti:

 • Intrastato ataskaitų priėmimas ir patvirtinimas – https://intrastat.lrmuitine.lt;
 • Prašymų išduoti muitinės leidimus, įtrauktus į Muitinės sprendimų sistemą, pateikimas, prašymų ir leidimų valdymas – https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/;
 • Prašymų priimti Privalomosios tarifinės informacijos (PTI) sprendimus pateikimas ir su PTI sprendimais susijusių duomenų valdymas – https://customs.ec.europa.eu/gtp/;
 • Prašymų išduoti AEO leidimus, pateikimas, prašymų ir leidimų valdymas – https://customs.ec.europa.eu/gtp/;
 • SMK informacinių lapų (INF) specialiosioms procedūroms duomenų valdymas – https://customs.ec.europa.eu/gtp/;
 • Užklausų ir prašymų, susijusių su LR muitinės administruojamais mokesčiais, teikimas ir mokesčių sumokėjimas – https://makis.lrmuitine.lt/;
 • Tranzito e-paslaugos – https://ntks.lrmuitine.lt/ (paleidimo data bus paskelbta atskiru pranešimu);
 • Prašymų suteikti Registruotojo eksportuotojo (REX) statusą teikimas ir su REX statuso suteikimu susijusių duomenų valdymas - https://customs.ec.europa.eu/gtp/;
 • Prašymų suteikti muitinės leidimus Muitinės leidimų sistemos priemonėmis teikimas ir su jų suteikimu susijusių duomenų valdymas - https://mls.lrmuitine.lt/;
 • SMK įvežimo bendrųjų deklaracijų duomenų tvarkymas;
 • Sertifikatų, naudojamų centrinėse Europos Komisijos sistemose, registravimo Vieningo naudotojų valdymo ir skaitmeninio parašo informacinėje sistemoje paslauga;
 • Vieno langelio informacinės sistemos elektroninės paslaugos – https://vls.lrmuitine.lt;
 • Mažos vertės siuntų deklaravimas - https://imdas.lrmuitine.lt/;
 • Prašymų muitinei imtis veiksmų dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos teikimas ir valdymas – https://www.ipenforcementportal.eu.

BAP suteikia galimybę asmenims tapatybę patvirtinti jungiantis per Elektroninius valdžios vartus arba naudojantis muitinės suteiktu skaitmeniniu sertifikatu.

Asmenys, dėl techninių kliūčių negalintys atlikti paslaugų gavėjo paskyros tvarkymo veiksmų, Lietuvos Respublikos muitinei el. pašto adresu itpc@lrmuitine.lt gali teikti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėse nustatytos formos rašytinius prašymus.

BAP pasiekiamas adresu: https://bap.lrmuitine.lt.

Muitinės elektroninės paslaugos teikiamos vadovaujantis Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklėmis (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“). 

Konsultacijos ir papildoma informacija apie paslaugų gavėjų registraciją ir paskyros tvarkymą teikiama bendrais Lietuvos Respublikos muitinės IT paslaugų centro kontaktais: tel. 8 5 236 2302 ir el. pašto adresu itpc@lrmuitine.lt.

 

Informacija atnaujinta 2021-12-31