English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Techninė pagalba kitoms valstybėms

EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMA PROGRAMA „PARAMA VIEŠŲJŲ FINANSŲ VALDYMUI UKRAINOJE“

   

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos, bendradarbiaudamas su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra, dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos  finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ (toliau – EU4PFM  programa) 3-iojo komponento „Padėti vystyti modernią, efektyvią ir skaidrią mokesčių surinkimo sistemą „Mokesčių/pajamų valdymas”“ ir 4-ojo komponento „Padėti tinkamoms viešųjų finansų valdymo institucijoms stiprinti jų organizacijos valdymo gebėjimus „Horizontalios užduotys ir valdymas”” veiklas.  

2019–2023 m. įgyvendinamos  5 m. trukmės  EU4PFM programos tikslai yra gerinti Ukrainos viešųjų finansų valdymą, padėti valstybinėms institucijoms planuoti ir kontroliuoti biudžetus, plėsti ekonominių nusikaltimų tyrimo sistemą, padėti reformuoti mokesčių ir muitinės tarnybas.

2019 m. birželio 18 d. Kijeve, Ukrainoje įvyko EU4PFM programos atidarymo renginys.

Lietuvos muitinės atstovai atlieka tarptautinių ekspertų funkcijas Ukrainoje.

2019 m. gruodžio 13 d. Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas J. Miškinis dalyvavo Kijeve (Ukraina) vykusiame EU4PFM programos 1-jame priežiūros komiteto posėdyje.

Dvišalio susitikimo su  Ukrainos valstybinės muitų tarnybos vadovu Maksymu Nefyodovu metu buvo aptartas bendradarbiavimas bei pagalbos teikimas Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos (NCTS) diegimo klausimais. Planuojamas NCTS sistemos įdiegimas padės Ukrainos muitinei priartėti prie Europos Sąjungos standartų muitų srityje bei prisidės prie visos Europos muitų sistemos integralumo užtikrinimo.

2020 m. vasario 24–28 d. Vilniuje organizuotas Ukrainos muitinės tarnybos ir Finansų ministerijos atstovų pažintinis vizitas LR muitinėje NCTS klausimais, kurio metu buvo lankomasi Muitinės informacinių sistemų centre, Vilniaus teritorinėje muitinėje bei muitinės postuose.

EU4PFM programos veiklų vykdymas tranzito, rizikos valdymo, muitinės procedūrų ir kt. srityse buvo tęsiamas ir COVID-19 pandemijos metu: Lietuvos muitinės atstovai trumpalaikių ekspertų funkcijas atliko nuotoliniu būdu.

2020 m. rugsėjo 21 ir 22 d. LR muitinės ekspertas vedė nuotolinius mokymus Ukrainos muitinės pareigūnams dvigubos paskirties prekių muitinio tikrinimo tema.

2020 m. spalio 28 d. vykusiame 4-jame EU4PFM programos priežiūros komiteto virtualiame posėdyje pristatyti pasiekti svarbūs projekto rezultatai NCTS diegimo bei muitų teisės aktų harmonizavimo srityse, prie kurių reikšmingai prisidėjo LR muitinės ekspertai.  

2022 m. spalio 25 ir 26 d., įvyko aukšto lygio Ukrainos muitinės tarnybos ir Finansų ministerijos atstovų vizitas LR muitinėje. Svečiams pristatytos aktualios supaprastintų muitinės procedūrų taikymo, muitinės IT paslaugų valdymo, sienos kirtimo valdymo sistemų temos.  

Daugiau informacijos apie EU4PFM programą rasite programos tinklapyje: https://eu4pfm.com.ua/.

  

   

LR muitinė kartu su Italijos muitinės ir monopolijų agentūra (jaunesnysis projekto partneris) ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2017 - 2020 m. įgyvendino ES Dvynių programos projektą Moldovoje „Pagalba modernizuojant Moldovos muitinės tarnybą pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus“. Lietuvos muitinės vadovaujama ekspertų komanda padėjo Moldovos muitinės tarnybai pagal tarptautinius reikalavimus sustiprinti prekių judėjimo kontrolę Moldovos pasienyje bei supaprastinti prekybos prekėmis formalumus.

 

http:/www.lrmuitine.lt/mport/failai/naujienos/logo_Maked_proj_12_11.jpg

2017 - 2020 m. Lietuvos Respublikos muitinė, kaip jaunesnysis projekto partneris, Šiaurės Makedonijoje įgyvendino ES Dvynių programos projektą „Muitinės administracijos veiklos ir institucinių gebėjimų stiprinimas“. Projektas įgyvendintas kartu su Europos integracijos ir ekonominės plėtros agentūra (AEI, pagrindinis projekto vykdytojas) ir Austrijos muitinės administracija. Bendras projekto tikslas – stiprinti Šiaurės Makedonijos muitinės administracijos pareigūnų administracinius gebėjimus, acquis įgyvendinimo kompetencijas ir paremti pokyčius, kuriais siekiama atitikti ES keliamus reikalavimus muitinės veiklos srityse siekiant būti ES rinkos ir Muitų Sąjungos dalimi.

 

 

2022 m. lapkričio mėn. Lietuvos muitinėje organizuotas mokomasis vizitas, skirtas Moldovos muitinės pareigūnams susipažinti su gerąja Lietuvos muitinės sandėliavimo procedūros leidimų išdavimo ir kontrolės praktika.

2023 m. vasario mėn. Lietuvos muitinėje organizuojamas mokomasis vizitas, skirtas Moldovos muitinės pareigūnams perimti Lietuvos muitinės gerąją praktiką prekių muitinės vertės nustatymo srityje, siekiant suderinti nacionalinius teisės aktus su Bendrijos teisės aktais ir vėliau juos taikyti praktikoje.

2023 m. liepos mėn. Lietuvos muitinės ekspertai vedė seminarus Kišiniove (Moldova) skolos muitinei, garantijų, mokesčių grąžinimo ir išieškojimo administravimo klausimais bei supaprastintų procedūrų, muitinės sprendimų ir deklaracijų formų temomis.

2023 m. rugsėjo mėn. Lietuvos muitinėje organizuotas mokomasis vizitas, skirtas Moldovos muitinės pareigūnams susipažinti su informacinių sistemų sprendimais, ES teisės aktų nuostatomis ir nuostatų įgyvendinimo praktika Lietuvos muitinėje mokesčių administravimo, garantijų taikymo, mokesčių grąžinimo ar atsisakymo išeiškoti srityse.

 

Dalyvavimas tarptautinėse misijose

LR muitinės atstovai dalyvauja Europos Sąjungos sienos apsaugos misijoje Ukrainoje ir Moldovoje (EUBAM) bei Europos Sąjungos stebėsenos misijoje Gruzijoje (EUMM GEORGIA).

Informacija atnaujinta 2023-09-12