English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
 •  
 • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Pagalba Ukrainai. Kartu - iki pergalės!

18.    Ar Lietuvos Respublika taiko tarptautinių sankcijų išimtis? Jeigu taiko, kaip?

Lietuvos Respublika taiko tarptautinių sankcijų išimtis. Jeigu tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose yra numatytos jų įgyvendinimo išimtys ir (arba) nustatyta, kad gali būti suteikiami leidimai netaikyti tarptautinių sankcijų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų, sprendimus dėl išimčių taikymo arba leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų suteikimo priima kompetentingos institucijos.

Prašymus taikyti išimtį ar suteikti leidimą netaikyti tarptautinių sankcijų nustatytų apribojimų ir įpareigojimų (toliau – Prašymas) gali pateikti subjektai, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, ir kiti suinteresuoti asmenys. Prašymas turi būti motyvuotas, kartu su Prašymu pateikiami prašyme nurodytas faktines ir teisines aplinkybes patvirtinantys dokumentai, kurie laikytini neatsiejama Prašymo dalimi. Prašymas pateikiamas tiesiogiai, registruotąja pašto siunta arba elektroninių ryšių priemonėmis. Pateikti Prašymai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka. Prašymai, motyvuoti humanitariniais tikslais, nagrinėjami prioriteto tvarka.

Kiekvienas Prašymas nagrinėjamas atskirai, atsižvelgiant į visas teisines ir faktines aplinkybes. Sprendimas, priimtas išnagrinėjus vieną Prašymą dėl išimčių taikymo arba leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų suteikimo, neturi jokio poveikio nagrinėjant kitus Prašymus.

Prašymai teikiami kompetentingoms institucijoms pagal priskirtas veiklos užtikrinant tarptautinių sankcijų įgyvendinimą sritis:

Teisinis pagrindas:

17.    Ar Europos Sąjungos sankcijos taikomos Rusijai ir Baltarusijai yra privalomos fiziniams asmenims?

Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai taikomos sankcijos privalomos visiems Europos Sąjungoje (toliau – ES) registruotiems asmenims, kurie vykdami kerta ES sieną. Vadovaujantis pirmiau nurodyta nuostata visi fiziniai ir juridiniai asmenys negali importuoti, eksportuoti ar gabenti prekių kurioms taikomos sankcijos (ES)  

Teisės aktai:

16.     Ar gali privatus asmuo įsivežti medienos gaminius (pvz., medines duris) iš Baltarusijos?

Tokių gaminių gabenimas negalimas, kadangi prekė sankcionuota pagal reglamento Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2006 1o straipsnį:

"1o straipsnis

1.   Draudžiama:

a) į Sąjungą tiesiogiai ar netiesiogiai importuoti X priede išvardytus medienos gaminius, jei:

i) jų kilmės šalis yra Baltarusija arba

ii) jie eksportuoti iš Baltarusijos;

b) tiesiogiai ar netiesiogiai įsigyti X priede išvardytus medienos gaminius, jeigu jų buvimo arba kilmės šalis yra Baltarusija;

c) vežti X priede išvardytus medienos gaminius, jeigu jų kilmės šalis yra Baltarusija arba jeigu jie eksportuojami iš Baltarusijos į bet kurią kitą šalį;

d) tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas, finansavimą ar finansinę pagalbą, įskaitant išvestines finansines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusius su a, b ir c punktuose nurodytais draudimais."

2.   1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio sutarčių, sudarytų anksčiau nei 2022 m. kovo 2 d., arba papildomų sutarčių, reikalingų minėtoms sutartims vykdyti, vykdymui iki 2022 m. birželio 4 d."

15.    Kokie yra pereinamieji laiko tarpai pabaigti sutartis su Baltarusija dėl sankcijų taikymo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą?

Vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, yra numatyti šie pereinamieji laikotarpiai sutartims pabaigti:

 • X priede išvardytų medienos gaminių – 2022 m. birželio 4 d.
 • XI priede išvardytų cemento produktų – 2022 m. birželio 4 d.
 • XII priede išvardytų geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktų – 2022 m. birželio 4 d.
 • XIII priede išvardytų kaučiuko gaminių – 2022 m. birželio 4 d.
 • XIV priedo sąraše nurodytų mašinų – 2022 m. birželio 4 d.
 • Dvejopo naudojimo prekių ir technologijų – 2022 m. gegužės 1 d.
 • Va priede išvardytų prekių ir technologijų – 2022 m. gegužės 1 d.

14.    Kokie yra pereinamieji laiko tarpai pabaigti sutartis su Rusija dėl sankcijų taikymo pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, destabilizuojančius padėtį Ukrainoje?

Vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, destabilizuojančius padėtį Ukrainoje, yra numatyti šie pereinamieji laikotarpiai sutartims pabaigti:

 • Dvejopo naudojimo prekių ir technologijų – 2022 m. gegužės 1 d.
 • VII priede išvardytų technologijų – 2022 m. gegužės 1 d.
 • II priede išvardytų prekių – 2022 m. rugsėjo 17 d.
 • X priede nurodytų prekių ir technologijų skirtų naftos perdirbimui – 2022 m. gegužės 27 d.
 • Aviacijos sektoriuje ar kosmoso pramonėje tinkamų naudoti prekių ir technologijų (XI priedas) – 2022 m. kovo 28 d.
 • XVII priede išvardytų geležies ir plieno (juodųjų metalų) produktų – 2022 m. birželio 17 d.

13.    Kas yra „sutartis“ sankcijų režimų Rusijai ir Baltarusijai kontekste? 

Terminas „sutartis“ vartojama daugumoje ES sankcijų režimų, įskaitant Tarybos reglamentą (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, destabilizuojančius padėtį Ukrainoje, kuris galioja nuo 2014 m. ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kuris galioja nuo 2006 m. Juose kalbama apie privalomą šalių įsipareigojimą. Tokiame susitarime turėtų būti visi būtini elementai, susiję su jo galiojimu ir sandorio vykdymu (pvz., šalių nurodymas, kaina, kiekiai, pristatymo datos, vykdymo būdai ir kt.). Todėl dauguma preliminariųjų sutarčių, kuriose nenurodytas kiekis ar kaina, nebūtų laikomos sutartimi, taikant išimtis, numatytas ankstesnių sutarčių vykdymui. 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – AS OF 18 April 202, question 13. 

12.     Ar gali ES arba trečioje šalyje, ne Rusijoje ir Baltarusijoje, įsisteigęs vežėjas gabenti krovinius su Rusijoje arba Baltarusijoje registruota puspriekabe?

Toks krovinių gabenimas galimas. Vežėjas (kelių transporto įmonė) ne Rusijos arba Baltarusijos, gali įvežti arba išvežti krovinius, jeigu jiems netaikomos papildomos sankcijos, kaip numato reglamentai: Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 ir Reglamentas (EB) Nr. 765/2006.

11.    Ar gali ES arba trečioje šalyje, ne Rusijoje ir Baltarusijoje, įsisteigęs vežėjas gabenti krovinius su Rusijoje arba Baltarusijoje registruotu vilkiku („galva“ ir puspriekabe)?

Toks krovinių gabenimas negalimas, kadangi vilkiko registracija parodo tikrą vežėją (kelių transporto įmonę).

10.    Ar gali Rusijoje ir Baltarusijoje įsisteigę vežėjai gabenti krovinius į ES ar tranzitu per ES teritoriją?

Vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 2022/576 ir Reglamentu (ES) NR. 2022/577 visoms Rusijoje ir Baltarusijos įsisteigusioms kelių transporto įmonėms draudžiama transportuoti prekes keliais Europos Sąjungos teritorijoje, taip pat vykstant tranzitu. Minėtas draudimas nenumato išimčių, kad prekės kurios yra apmokėtos iki balandžio 8 d. būtų įvežtos (atgabentos) Baltarusijoje ar Rusijoje įsisteigusių transporto įmonių (vežėjų).

9.    Mūsų įmonė norėtų importuoti prekes iš Uzbekistano (pirkti iš Uzbekistane esančių bendrovių), prekių kilmės šalis taip pat Uzbekistanas. Prekės nėra rusiškos ar baltarusiškos kilmės, tačiau jos būtų gabenamos per Rusiją, galimai ir Baltarusiją. Ar gali tokias prekes gabenti tranzitu per Rusiją ir Baltarusiją į ES, Lietuvą?

Tokių prekių gabenimas tranzitu iš trečiųjų šalių per minėtų valstybių teritoriją į ES šalis galimas įvykdant teisės aktų reikalavimus, kuriuos galima pasitikrinti LITAR arba TARIC. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014, dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 12 straipsniu draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama minėto Reglamento 2, 4 ir 5 straipsniuose nurodytų draudimų, įskaitant veiklą, kurį pakeistų minėto Reglamento 5 straipsnyje nurodytus subjektus.

8.    Kaip galima pasitikrinti ar prekėms taikomos sankcijos?

Eksporto ir importo draudimai ir apribojimai, taip pat susiję su sankcijų taikymu, pateikiami integruotame tarife LITAR arba TARIC. Įvedus kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodą ir paspaudus nuorodą „Naršyti tarifą – eksportas/importas“, toliau spaudžiama ant prekės kodo ir skaitoma kiekviena su atitinkamais ribojimais susijusi pastaba, ten taip pat pateikti ribojimus reglamentuojantys teisės aktai.

7.    Ar galima importuoti, eksportuoti arba tranzitu gabenti prekes susijusias su asmenimis kurių atžvilgiu taikomos sankcijos?

Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai draudžia atlikti finansines, ūkines, komercines arba bet kokias kitas operacijas, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės procedūras ir formalumus, su  fiziniais ar juridiniais asmenimis, arba su jais susijusiems subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybe esančios, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kaip nurodyta 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi ir jo pakeitimuose.

6.     Kokie taikomi bendrieji reikalavimai,  eksportuojant prekes į Rusiją ir Baltarusiją?

Jeigu įmonė yra numačiusi eksportuoti prekes į Rusiją ar Baltarusiją pirmiausia privalo atidžiai išnagrinėti naujus ES priimtus reglamentus ir sprendimus, taip pat kokie eksporto draudimai (kokioms prekėms, kokioms bendrovėms ir asmenims ir kt.) yra įvardyti teisės aktuose ir jų prieduose ir nustatyti kaip numatomos eksportuoti prekės pagal savo parametrus koreliuoja su sankcionuojamomis prekėmis, kas yra gavėjai ir galutiniai vartotojai, kokios kitos susijusios aplinkybės.  

Dvejopos paskirties prekių eksportas, į Rusiją ir Baltarusiją iš Europos Sąjungos teritorijos, gali būti vykdomas tik pateikus muitinei dvejopos paskirties prekių eksporto licencijas. Priešingu atveju eksporto procedūros Lietuvos muitinės postuose nebus įforminamos. Licenciją suteikia EIMIN.  Šių prekių grupių eksporto deklaracijos Lietuvoje galės būti įforminamos tik tuomet, jei jas eksportuos  Lietuvoje registruotas juridinis asmuo. Be to, visos dvigubos paskirties prekės bus tikrinamos, t. y.  prekių deklarantai privalės patikrinimui pateikti muitinei reikiamus dokumentus ir prekes. Jeigu vežamos prekės ar sandoris patenka į sankcijų Reglamentuose nustatytas išimtis arba prekės pagal parametrus nepatenka į Reglamentų prieduose, eksportuotojas pateikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir muitinės įstaigoms rašytinį paaiškinimą pagal kuriuos techninius duomenis, aprašymą ar panaudojimo sritį jos nepriskiriamos karinei įrangai ar dvejopo naudojimo prekėms (pvz., kai prekių deklaracijoje nurodomas įrašo kodas „Y901“), ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (sutartis, prekių techninius aprašymus ir pan.).  

Reikiami rašte/rašytiniame paaiškinime, prašyme nurodyti duomenys: 

 • Paskirties valstybė; 
 • Eksportuotojas; 
 • Gavėjas/galutinis vartotojas; 
 • Prekių kilmės valstybė; 
 • Kur šiuo metu yra prekės; 
 • Prekių aprašymas; 
 • Prekių KN kodai; 
 • Prekių kiekis ir vertė; 
 • Kur bus naudojamos prekės.  

Lydintys dokumentai: 

 • Sutartis (jos priedai); 
 • Sąskaitos;  
 • Apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (jei jis atliktas).   

Šiuo metu iš Europos Sąjungos dvejopos paskirties prekes draudžiama tiekti 64 Rusijos įmonėms ir organizacijoms. Procedūros sugriežtintos įgyvendinant Reglamentus (ES). 2022/328 ir (ES) 2022/428 kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje. 

Informacija apie sankcijas pateikiama: https://www.urm.lt/sankcijos.  

Taip pat, apie įvairių sankcijų/draudimų taikymą eksportuojant bei importuojant prekes, galite sekti muitinės tinklalapyje adresu: https://lrmuitine.lt/web/guest/verslui/aktualijos 

5.    Ar galima importuoti naftos produktus (kurą) iš Baltarusijos Respublikos?

Naftos produktų importas iš Baltarusijos Respublikos yra draudžiamas (taikoma KN kodų grupėms 2707, 2710, 2711, 2712, 2713 ir 2715), išskyrus degalus, esančius stacionariuose standartiniuose transporto priemonių bakuose.

Teisinis pagrindas:

2021 m. birželio 24 d. TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, 1h straipsnis.

4.    Kokie ribojimai taikomi prekybai su Baltarusija?

Iš Baltarusijos į ES uždrausta įvežti:

• medieną ir jos gaminius, medžio anglis (KPN 44 skirsnis);

• cementą, dirbinius iš cemento ir betono (KPN 2523, 6810);

• geležį ir plieną bei jų gaminius (KPN 72 ir 73 skirsniai);

• kaučiuko gaminius (KPN gumines padangas, KN 4011);

• kalio trąšas;

• pramonines mašinas ir įrengimus.

Šių prekių importas į ES galimas tik pateikus muitinėje pirkimo-pardavimo sutartis, sudarytas iki 2022 m. kovo 2 dienos. Verslui, prekiaujančiam šiais gaminiais, suteiktas trijų mėnesių – iki 2022 m. birželio 4 dienos – pereinamasis laikotarpis užbaigti sandorius.

3.   Ar galima eksportuoti dvejopos paskirties prekes į Rusiją?

Dvejopos paskirties prekių eksportas, į Rusiją ir Baltarusiją iš Europos Sąjungos teritorijos, gali būti vykdomas tik pateikus muitinei dvejopos paskirties prekių eksporto licencijas.

2.     Kaip deklaruoti paramos siuntas Ukrainai muitinėje?

Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, sudarymo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1B-810, 15 punkto nuostatas, Lietuvoje deklaruojant paramos siuntas Ukrainai eksporto procedūrai įforminti (procedūros kodas „1000“), galima naudoti Kombinuotosios nomenklatūros kodą „9919 00 00"  (Taric kodas „9919 00 00 00“).

1.      Ar galima prekes, skirtas eksportui į Rusiją arba Baltarusiją, padėti saugojimui į muitinės sandėlį Lietuvoje?

Taip, galima vadovaujantis Sąjungos muitinės kodekso 240 straipsniu.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Aktuali LR URM informacija apie ES sankcijų taikymą Rusijai ir Baltarusijai 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informacija atnaujinta 2022-07-20