English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Valstybės tarnautojų pranešimai

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), jei jis gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų, privalo pranešti:

- Lietuvos Respublikos prokuratūrai

- Specialiųjų tyrimų tarnybai arba

- ikiteisminio tyrimo įstaigai (ikiteisminio tyrimo įstaigai priskiriama ir Lietuvos Respublikos muitinė).

Šis pranešimas nurodytiems subjektams turi būti pateikiamas per įmanomai trumpiausią laiką nuo sužinojimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką momento.

Prašome susipažinti su Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintine, kurioje paaiškinama pranešimo apie valstybės tarnautojui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Pranešimo būdai

Lietuvos Respublikos muitinėje pranešti apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galite:

- užpildę Pranešimo apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką formą ir ją pateikę el. paštu praneseju.apsauga@lrmuitine.lt

- darbo valandomis tiesiogiai atvykę į Muitinės departamento Imuniteto tarnybą (Vytenio g. 7 arba Naujoji Riovonių g. 3, Vilniuje; Jovarų g. 3, Kaune arba S. Nėries g. 2, Klaipėdoje) arba darbo valandomis susisiekę su šiais muitinės pareigūnais: Vilniuje – Daniel Žamoit, tel. (8 5) 235 6390, Kaune – Valerijus Eidukaitis, tel. (8 37) 304 219, Klaipėdoje – Eugenijus Navickas, tel. (8 46) 390 067. Ne pareigūnų darbo valandomis apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galite pranešti užpildę pirmiau pateiktą formą.

Pranešimą gavę subjektai užtikrina valstybės tarnautojo, kuris pranešė apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, asmens duomenų konfidencialumą ar anonimiškumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


Informacija atnaujinta 2019-12-11