English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimas

Paslaugos pavadinimas

Asmenų skundų nagrinėjimas (paslaugos aprašymas)

Paslaugos apibūdinimas

Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jam pavaldžių muitinės įstaigų (toliau kartu – muitinės įstaigos) atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą (toliau – skundas) apie muitinės įstaigos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

Skundų nagrinėjimas apima asmens skundo priėmimą, skundo priėmimo fakto patvirtinimą, administracinės procedūros atlikimą ir sprendimo priėmimą, sprendimo įteikimą (išsiuntimą) asmeniui.

Asmenų skundai gali būti pateikiami raštu tiesiogiai atvykus  į muitinės įstaigą, atsiuntus paštu ar elektroninėmis priemonėmis.

Skundas, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio
22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Skundas, kuris  turi būti asmens pasirašytas (elektroniniu paštu pateiktas skundas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu), nurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo), elektroninis paštas (jeigu yra) arba pavadinimas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti. Taip pat pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kituose valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose. Skunde turi būti nurodoma, kokiais muitinės įstaigos darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais galimai padarytas asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.

Paslaugos teikėjas

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

Lina Markevičienė, tel. (8 5) 266 60 69

el. paštas [email protected]

Zita Bareišienė, tel. (8 5) 266 60 70

el. paštas [email protected]

Vilniaus teritorinė muitinė:

Eugenija Šilanskienė, tel. (8 5) 235 62 03

el. paštas [email protected]

Kauno teritorinė muitinė:

Dalia Gudauskienė, tel. (8 37) 30 43 35

el. paštas [email protected]

Kęstutis Ramanauskas, tel. (8 37) 30 42 03

el. paštas [email protected]

Klaipėdos teritorinė muitinė:

Rita Kunickienė, tel. (8 46) 39 00 01

el. paštas [email protected]

Muitinės kriminalinė tarnyba:

Andrius Kalesnykas, tel. (8 5) 274 80 15

el. paštas [email protected]

Muitinės informacinių sistemų centras:

Eglė Beinorytė, tel. (8 5) 236 23 90 

el. paštas [email protected]

Muitinės laboratorija:

Jonas Reklaitis, tel. (8 5) 237 56 51

el. paštas [email protected]

Muitinės mokymo centras:

Janė Rukšėnienė, tel. (8 5) 270 17 71

el. paštas [email protected]

 

Savo nuomonę arba klausimus apie Lietuvos muitinės teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

Informacija atnaujinta 2019-07-22