English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Viešosios ir administracinės paslaugos

 

Paslaugos pavadinimas

Intrastato statistinės ataskaitos 

Paslaugos aprašymas

Intrastato statistinių ataskaitų elektroninė paslauga teikiama registruotiems muitinės elektroninių paslaugų gavėjams Duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybos srautus su Europos Sąjungos šalimis narėmis surinkimo ir apdorojimo sistemos (toliau – IDAIS) portale adresu https://intrastat.lrmuitine.lt.

 IDAIS portalo naudotojas Intrastato statistinės ataskaitos (toliau – Ataskaita) duomenis gali pateikti internetu realiuoju laiku (on-line):

•         užpildęs Ataskaitos formą IDAIS portale;

•         pateikęs Ataskaitos elektroninį pranešimą IDAIS portale.

Muitinės departamento reikalavimai Ataskaitos elektroninio pranešimo ir Atsakymo elektroninio pranešimo konstrukcijai ir duomenų struktūrai skelbiami IDAIS portale.

Ataskaitos duomenys IDAIS sistemoje patvirtinami tik tuo atveju, jeigu jie pateikti be klaidų.

IDAIS sistema informuoja IDAIS portalo naudotoją apie klaidingai užpildytus Ataskaitos laukus pranešimu, kuris pateikiamas realiuoju laiku Ataskaitos duomenų įvedimo lange, arba pateikia Atsakymo elektroninį pranešimą su nustatytų klaidų sąrašu.

Jei klaidų skaičius neviršija nustatytos klaidų skaičiaus ribos, elektroniniu būdu pateikta Ataskaita su klaidomis IDAIS sistemoje registruojama su klaidomis, bet nepatvirtinama.

Jeigu IDAIS portalo naudotojas pateikia Ataskaitos elektroninį pranešimą realiuoju laiku, apie pranešimo apdorojimo rezultatus jis nedelsiant informuojamas, pateikiant Atsakymo elektroninį pranešimą.

Jeigu Ataskaitos elektroninio pranešimo duomenų struktūra neatitinka reikalavimų, Ataskaitos pranešimas nepriimamas ir neregistruojamas. PVM mokėtojo arba tarpininko atstovui pateiktame Atsakymo elektroniniame pranešime nurodomas aptiktos klaidos kodas ir jos aprašymas.

Ataskaita laikoma pateikta, jeigu ji patvirtinama IDAIS sistemoje. Ataskaitos pateikimo elektroniniu būdu data laikoma jos patvirtinimo IDAIS sistemoje data, kuri nustatoma programinėmis priemonėmis.

Paslaugos gavėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys verslo tikslais

Paslaugos teikimo būdas (tipas)

 El. būdu teikiama paslauga per el. valdžios vartus arba ne per el. valdžios vartus (muitinės suteiktu skaitmeniniu sertifikatu).

Paslauga teikiama (savarankiškai ar valstybės perduota funkcija)

 

Paslaugos suteikimo trukmė

Nereglamentuota

Paslauga teikiama atlygintinai („taip“ arba „ne“)

Ne

Paslaugos rezultatas

Priimta ir patvirtinta Intrastato ataskaita, pranešant asmeniui apie patvirtinimą arba atmesta ar registruota su klaidomis ataskaita, pranešant asmeniui apie klaidas.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą, bei nuorodos į tų teisės aktų paskelbimo šaltinių suvestines redakcijas

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 1B-223 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/83e493b0f67511e58a059f41f96fc264

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 30 d. Nr. DĮ-186/1B-527 “Dėl Intrastato statistinių ataskaitų statistinių formuliarų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių, Intrastato statistinės ataskaitos išvežimas UPS-01 (mėnesinės) ir Intrastato statistinės ataskaitos įvežimas UPS-02 (mėnesinės) statistinių formuliarų patvirtinimo”.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/05697cc0f10211eb9f09e7df20500045

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1B-234 „Dėl elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/9d3e8bc0106611e79800e8266c1e5d1b

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Muitinės informacijos skyrių tel. +370 5 2665000.

 

Prieigos prie elektroninės paslaugos suteikimas

Asmuo, pageidaujantis naudotis elektronine paslauga, turi registruotis Bendro naudotojų valdymo (toliau – BAP) portalo priemonėmis adresu https://bap.lrmuitine.lt Muitinės elektroninių paslaugų gavėju Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1B-234 „Dėl elektroninių paslaugų portalo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

BAP priemonėmis:

•         muitinės elektroninių paslaugų gavėjui arba jo įgaliotam atstovui suteikiama prieiga prie IDAIS portalo;

•         patvirtinama PVM mokėtojo arba tarpininko atstovo tapatybė ir jam suteikti įgaliojimai atstovauti juridiniam asmeniui;

•         tvarkomi PVM mokėtojo arba tarpininko atstovų duomenys bei IDAIS portalo naudotojo teisės atstovauti PVM mokėtojui arba tarpininkui.

Paslaugos gavėjas identifikuojamas muitinės išduotu ir BAP registruotu skaitmeniniu sertifikatu arba Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) priemonėmis, suteikiančiomis galimybę jo tapatybę patvirtinti per išorines sistemas, naudojant asmens tapatybės kortelę su integruotu kvalifikuotu skaitmeniniu sertifikatu, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemas, asmeninį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą arba mobilųjį parašą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, siekiantis gauti paslaugą

Ataskaitose pateikiama tokia informacija:

 duomenys apie ataskaitą pateikusį PVM mokėtoją;

 duomenys apie tarpininką; 

ataskaitinis mėnuo;

 prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą;

 prekės aprašymas;

 apskritis (Išvežimo ataskaitoje);

 sandoris; 

 pristatymo sąlygos;

 transporto rūšis;

 šalis siuntėja (Įvežimo ataskaitoje);

 šalis gavėja (Išvežimo ataskaitoje);

 kilmės šalis;

 partnerio identifikacinis kodas (Išvežimo ataskaitoje);

 neto masė, kg;

 mato vienetas;

 kiekis;

 faktūrinė vertė, EUR;

 statistinė vertė, EUR; 

 statistinių duomenų parengimo ir ataskaitos užpildymo trukmė.

Informacija ir dokumentai, kuriuos paslaugos teikėjas gauna pats

Nenumatyta

Paslaugos teikėjo interneto svetainės adresas (nuoroda)

www.lrmuitine.lt; https://intrastat.lrmuitine.lt/

Paslaugos teikimo kontaktinė informacija

Muitinės departamento Muitinės informacijos skyrius (dėl Intrastato ataskaitų pildymo, pateikimo ir priėmimo):

tel. +370 5 2665000;

e. p. [email protected];

Muitinės informacinių sistemų centro Informacinių technologijų paslaugų centras (dėl muitinės elektroninių paslaugų gavėjų registravimo ir IDAIS nesklandumų):

tel. +370 5 2362302;

e. p. [email protected].

Kitos pastabos ir informacija apie administracinę paslaugą

Paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Intrastatas, prekyba su ES, IDAIS.

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP

Ne

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Elektroninės paslaugos užsakymo prisijungimo būdai

Norėdami gauti elektroninę paslaugą, asmenys turi patvirtinti tapatybę, jungdamiesi per Elektroninius valdžios vartus arba naudodamiesi muitinės suteiktu skaitmeniniu sertifikatu.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Nenumatyta

 

Savo nuomonę arba klausimus apie Lietuvos muitinės teikiamas paslaugas galite pateikti čia.

Informacija atnaujinta 2022-12-28