English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Mokesčių administravimas

Duomenų apie asmens mokesčius pateikimas ir mokesčių apmokėjimas per MAKIS paslaugų portalą

Muitinės mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinė sistema (MAKIS) – tai realaus laiko režimu veikiantis centralizuotas Integruotos muitinės informacinės sistemos posistemis. MAKIS paskirtis – teisingai ir laiku apskaičiuoti visus muitinės mokesčių mokėtojų mokestinius įsipareigojimus muitinei bei muitinės mokestinius įsipareigojimus mokesčių mokėtojams ir Valstybės iždui. Sistemoje realiu laiku automatiškai registruojami muitinės deklaracijose apskaičiuoti mokesčiai ir įplaukos į muitinės surenkamąsias sąskaitas bankuose.

Per MAKIS paslaugų portalą mokesčių mokėtojams teikiama informacija apie jų mokestinį balansą MAKIS, įsiskolinimus muitinei ir mokėtinas sumas, mokestinių prievolių išieškojimo būklę ir kitus muitinės mokesčių mokėtojams aktualius sistemoje esančius duomenis. Be to, muitinės mokesčių mokėtojai per MAKIS paslaugų portalą gali  teikti prašymus, susijusius su muitinės administruojamais mokesčiais.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. MAKIS paslaugų portale įgyvendinta galimybė mokesčių mokėtojui, gavusiam atsakymą į užklausą apie jo mokestinį balansą, mygtuko „Mokėti“ paspaudimu atlikti mokėtinos sumos ar jos dalies sumokėjimą elektroninėje erdvėje per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (toliau – VIISP). Mokėjimus per MAKIS paslaugų portalą galima atlikti ir bankų mokėjimo kortelėmis.

Nuo 2021 m. liepos 1 d. asmeniui savarankiškai deklaruojant per iMDAS portalą mažos vertės ar pašto siuntoje esančias prekes, deklaracijoje apskaičiuotus mokesčius galima sumokėti iš karto po deklaracijos pateikimo, paspaudus mygtuką „Mokėti“.

Norintys gauti mokesčių duomenis, teikti prašymus elektroniniu būdu ar atlikti mokėjimus elektroninėje erdvėje per VIISP turi užsiregistruoti muitinės elektroninių paslaugų gavėju Lietuvos muitinės bendro naudotojų valdymo portale (toliau - BAP) adresu https://bap.lrmuitine.lt, vadovaudamiesi Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 1B-649 „Dėl užklausų ir prašymų, susijusių su Lietuvos Respublikos muitinės administruojamais mokesčiais, teikimo ir muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimo per Mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos paslaugų portalą taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis.  

Registruotas paslaugų gavėjas užklausų ir prašymų duomenis gali teikti MAKIS paslaugų portale, prisijungus adresu https://makis.lrmuitine.lt . Detali MAKIS paslaugų portalo naudojimosi instrukcija pateikiama MAKIS paslaugų portalo naudotojo vadove.

Pagal pateiktas užklausas teikiami tokie asmens mokesčių duomenys:  

•         sumokėtos įmokos per kredito įstaigą arba muitinės įgaliotam pareigūnui;  

•         permokų įskaitymai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI);  

•         pagal muitinės vykdomuosius dokumentus antstolių išieškotos sumos;  

•         mokestinis balansas;  

•         piniginio užstato panaudojimas;  

•         mokėtinos sumos ir permokos;  

•         apskaičiuota importo pridėtinės vertės mokesčio, kuris įskaitomas VMI;  

•         mokestinės nepriemokos ir jų išieškojimo būklė;  

•         įtrauktos į apskaitą mokestinės prievolės;   

•         nesumokėtų mokestinių prievolių mokėjimo terminas;  

•         grąžintos permokos.

  

Pasiteirauti galite el. paštu   [email protected]

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-12-29