English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Atviri duomenys

Lietuvos Respublikos muitinė, prisijungdama prie atvirų duomenų iniciatyvos Lietuvoje, sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais LR muitinės disponuojamais duomenimis.

Atviri duomenys (angl. Open Data) dažniausiai suprantami kaip pirminiai viešojo sektoriaus institucijų kaupiami duomenys, pateikiami tinkamu formatu, kad būtų galima juos pritaikyti tolesniam naudojimui. Atvirų duomenų pateikimas turi užtikrinti pačių duomenų prieinamumą, pakartotinį panaudojimą, o tokių duomenų naudotojai neturi būti diskriminuojami.

Pakartotinai naudojant Lietuvos Respublikos muitinės atvirus duomenis, prašome nurodyti pirminį informacijos šaltinį.

Pateikiama informacija: Lietuvos muitinės įstaigos pavadinimas/kodas, įstaigos adresas, kontaktai, vadovaujančioji įstaiga, geografinė situacija, muitinės įstaigoje veikiančios kitos tarnybos, muitinės įstaigos aptarnaujamo transporto rūšys, muitinės įstaigos atliekamos funkcijos, muitinės įstaigos specialioji kompetencija, muitinės įstaigos darbo dienos ir darbo laikas, pastabos.

Muitinės įstaigų duomenys
Pateikiamas Europos Sąjungos valstybių narių muitinės įstaigų sąrašas: muitinės įstaigos pavadinimas, kodas, įstaigos adresas, kontaktinė informacija, muitinės įstaigos atliekamos funkcijos, darbo dienos ir darbo laikas, vadovaujančioji įstaiga, geografinė situacija, muitinės įstaigos aptarnaujamo transporto rūšys.

Muitinės įstaigos atliekamos funkcijos
Pateikiamas muitinės įstaigų atliekamų funkcijų sąrašas: muitinės įstaigos atliekamos funkcijos kodas, muitinės įstaigos atliekamos funkcijos aprašymas Europos Sąjungos šalių kalbomis, galiojimo laikotarpis.

Muitinės ir kitų valstybinių institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašas
Pateikiamas muitinės ir kitų valstybinių institucijų prižiūrimų sandėlių sąrašas: sandėlio kodas, pavadinimas, adresas, sandėlio veiklos galiojimo laikotarpis.

Sandėlių tipai
Pateikiamas sandėlių tipų sąrašas: sandėlio tipo kodas, sandėlio tipo aprašymas Europos Sąjungos šalių kalbomis, galiojimo laikotarpis.

Valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas
Pateikiamas valiutų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos muitinei, sąrašas: valiutos pavadinimas, kodas, galiojimo laikotarpis.

Muitinėje naudojami valiutų kursai
Pateikiami euro ir kitų valiutų santykiai, naudojami prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais, perskaičiuoti.

Prekių nomenklatūros kodai
Pateikiamas prekių nomenklatūros kodų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas: prekės kodas, požymis, ar prekė yra akcizų objektas, kodo naudojimo importo/ eksporto deklaracijose požymis, prekės aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, galiojimo laikotarpis.

Matavimo vienetai, naudojami deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei
Pateikiamas matavimo vienetų, naudojamų deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei, sąrašas: matavimo vieneto kodas, jo aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, galiojimo laikotarpis.

Prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšis
Pateikiamas prekės kodų, matavimo vienetų ir jų patikslintojų kodų sąryšis, naudojamas deklaruojant prekes Lietuvos Respublikos muitinei: prekės kodas, papildomas matavimo vienetas, matavimo vieneto patikslintojas, šalies kodas, naudojimo importo deklaracijose požymis, naudojimo eksporto deklaracijose požymis, galiojimo laikotarpis.

Parengtos Atvirų duomenų rinkmenos yra nemokamos, pateiktos XML ir PDF formatais.

Kontaktinis asmuo:
el. p. [email protected] .

Atnaujinta 2024-03-01 06:15:01