English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Tarptautinės organizacijos

 Pasaulio muitinių organizacija

Pasaulio muitinių organizacija (toliau - PMO) – tarptautinė organizacija, vienijanti daugelio pasaulio valstybių muitines. Šiuo metu organizacijai priklauso 185 nariai. Tai vienintelė tarptautinė organizacija, išimtinai nagrinėjanti muitinės klausimus. 

PMO pagrindinis siekis yra padidinti muitinių veiklos efektyvumą ir taip skatinti tarptautinės prekybos augimą. 

Pagrindiniai PMO instrumentai naudojami siekiant šių tikslų yra Suderintos sistemos nomenklatūra ir Peržiūrėta Kioto konvencija (skaitykite plačiau čia). 

PMO darbo grupėse, skirtose įvairiems muitinės klausimams nagrinėti, nuolat  rengiamos ir valstybėms narėms teikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai, organizuojami mokymai muitinės pareigūnams, derinami, priimami ir keičiami muitinės teisės aktai. Daugiau informacijos apie PMO veiklą rasite čia.

 

Jungtinių Tautų Ekonominė komisija Europai 

Jungtinių Tautų Ekonominė komisija Europai (toliau - JTEKE) yra viena iš penkių Jungtinių Tautų regioninių komisijų. Šiuo metu organizacijai priklauso 56 šalys narės iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos. JTEKE siekia skatinti geresnę šalių narių ekonominę integraciją ir bendradarbiavimą, užtikrinti darnųjį vystymąsį ir ekonominės gerovės augimą. Vienas JTEKE tikslų muitinės srityje -  suvienodinti ir supaprastinti sienų kirtimo procedūras įvairių rūšių transporto priemonėms ir taip palengvinti tarptautinę prekybą. Šiam tikslui įgyvendinti įkurta darbo grupė, skirta muitinės klausimams, susijusiems su transportu, kuri rengia, peržiūri, keičia ir administruoja Jungtinių Tautų konvencijas ir sutartis sienų kirtimo palengvinimo srityje. Lietuvos muitinės pareigūnai dalyvauja šios darbo grupės veikloje. Daugiau informacijos apie JTEKE veiklą rasite čia

 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (toliau - ESBO) - regioninė saugumo organizacija, vienijanti 57 Europos, Šiaurės Amerikos ir Centrinės Azijos valstybes. ESBO pagrindinį dėmesį skiria valstybių tarpusavio pasitikėjimo skatinimui, konfliktų prevencijai ir valdymui, demokratinėms reformoms, žmogaus teisių ir fundamentalių laisvių užtikrinimui, pilietinės visuomenės stiprinimui, laisvų ir demokratiškų rinkimų skatinimui. Lietuvos muitinės pareigūnai dalyvauja ESBO renginiuose, kuriuose aptariami valstybių sienų apsaugos stiprinimo ir rizikos valdymo klausimai, sprendžiami muitinės kontrolės ir kiti muitinei aktualūs klausimai. Daugiau informacijos apie ESBO veiklą rasite čia.

 

Informacija atnaujinta 2024-03-25