English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

Bendruoju muitų tarifu nustatyti muitų tarifai gali būti netaikomi, kai Europos Bendrija numatyto, kad tam tiktą laikotarpį muitų tarifas gali būti netaikomas (arba taikomas mažesnis už nustatytą) neribotam arba ribotam importuojamų prekių kiekiui. Pirmuoju atveju muitai yra suspenduojami, antruoju – nustatomos tarifinės kvotos.

Pagrindinis muitų tarifų suspendavimo tikslas – padėti ES įmonėms be įprastų privalomųjų muitų, nustatytų bendrajame muitų tarife, gauti tokių žaliavų, pusgaminių ar sudedamųjų dalių, kurių negalima gauti ES (arba, jei įmanoma, tai labai ribotą kiekį). Muitų tarifų suspendavimas tam tikrais atvejais gali būti taikomas ir gataviems gaminiams, kurie naudojami kaip galutinio gaminio sudedamosios dalys, jei tokios surinkimo operacijos pridėtinė vertė yra gana didelė.

Prekės, importuotos taikant muitų tarifų suspendavimą, gali laisvai judėti visoje Bendrijoje; vadinasi, jei taikomas muitų tarifų suspendavimas, bet kuris ūkio subjektas bet kurioje valstybėje narėje turi teisę juo pasinaudoti. Taigi muitų tarifų suspendavimas patenkinant prašymą, gautą iš vienos valstybės narės, gali turėti pasekmių visoms kitoms, ir todėl šis sektorius turėtų būti administruojamas glaudžiai ir plačiai bendradarbiaujant valstybėms narėms ir Komisijai, kuri privalo stebėti, ar atsižvelgiama į visus Bendrijos interesus.

Atsižvelgiant į tai, kad muitų tarifų suspendavimas yra skirtas visiems ES gamintojams ir turėtų atitikti visų ES valstybių narių interesus bei neiškreipti konkurencijos, muitų tarifų suspendavimas netaikomas šiais atvejais:

•  kai pakankamas kiekis tapačių gaminių ar jų pakaitalų yra gaminama Bendrijoje arba trečiosiose šalyse, su kuriomis yra sudaryti preferenciniai prekybos susitarimai;
•  kai pageidaujamos prekės yra galutinis produktas, skirtas parduoti galutiniam vartotojui;
•  kai įvežamoms prekėms taikomas išimtinis prekybos susitarimas, kuris apriboja Bendrijos importuotojų galimybes pirkti tokius gaminius iš trečiųjų šalių gamintojų;
•  kai nėra pagrįstų ekonominių priežasčių dėl muitų tarifų suspendavimo naudos ES gamintojams ar perdirbėjams;
•  kai muitų tarifų suspendavimas prieštarautų ES politikos kryptims (pavyzdžiui, kitiems preferenciniams susitarimams, kokybiniams ar ekologiniams reikalavimams, ir pan.).

Baziniai teisės aktai

- Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 134/2011 (OL 2013 L 354, p. 201). Reglamentas atnaujinamas kas pusę metų.

- Reglamentas (ES) Nr. 1388/2013, kuriuo nustatomos tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų Sąjungos autonominės tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas bei panaikinamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 7/2010 (OL 2013 L 354, p. 319). Reglamentas atnaujinamas kas pusę metų.

Autonominės tarifinės kvotos nustatomos, jei ES yra gaminamas tam tikras kiekis pageidaujamų produktų, tačiau šis kiekis nėra pakankamas, kad patenkintų visų įmonių poreikius.

Tarifinės kvotos yra skiriamos pagal kvotuojamų prekių išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo datą (pagal principą „first come first serve“). Daugiau informacijos apie tarifines kvotas rasite čia.

- Komisijos komunikatas dėl autonominių muitų tarifų sustabdymo ir kvotų (2011/C 363/02). Minėtame dokumente išdėstytos pagrindinės muitų tarifų suspendavimo nustatymo gairės bei Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas šioje srityje, administraciniai aspektai, tokie kaip prašymų dėl muitų tarifų suspendavimo ar tarifinės kvotos įvedimo pateikimo tvarka bei forma.

Muitų tarifų suspendavimo taikymas muitinio įforminimo metu

Tuo atveju, kai konkrečiai prekei yra taikomas autonominis muitų tarifų suspendavimas, asmuo, norėdamas pasinaudoti muitų tarifų suspendavimu, pateikia importo muitinės įstaigai importo deklaraciją, kurios deklaracijos laukelyje, atitinkančiame rašytinės importo deklaracijos 36 langelį, yra nurodytas preferencijos kodas taikomas autonominio muitų tarifų suspendavimo atveju:

110“ – Erga Omnes autonominio muitų tarifų suspendavimas;
115“ – Erga Omnes autonominių muitų tarifo suspendavimas dėl galutinio vartojimo.

Tuo atveju, kai yra taikomas autonominis muitų tarifų suspendavimas dėl galutinio vartojimo, asmuo privalo turėti muitinės išduotą galiojantį galutinio vartojimo leidimą.

 

 

 

 

  

Informacija atnaujinta 2022-07-04