English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Teisės aktai

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1B-1029 „Dėl muitinės veiklos tęstinumo taisyklių, taikomų neveikiant muitinės arva asmens elektroninėms sistemoms, patvirtinimo“.

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 1B-467 „Dėl Asmenų, pageidaujančių teikti elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusius elektroninius duomenis, registravimo taisyklių patvirtinimo“. 

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymas nr. 1B-449 „Dėl elektroninės tranzito deklaracijos ir TIR knygelės su TIR operacija susijusių elektroninių duomenų teikimo Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos priemonėmis tipinės sutarties formos patvirtinimo“.

2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos Deleguotas reglamentas (ES) 2016/341, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas tam tikrų Sąjungos muitinės kodekso nuostatų taikymo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus įdiegtos tam tikros elektroninės sistemos, taisyklėmis ir iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446 9 priedas C2 priedėlis;

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas;

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotas reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 5 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/651;

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės;

Komisijos įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2016/578 2016 m. balandžio 11 d. kuriuo nustatoma darbo programa, susijusi su Sąjungos muitinės kodekse numatytų elektroninių sistemų kūrimu ir diegimu.

Pasiteirauti galite el. paštu [email protected]

 

Informacija atnaujinta 2021-03-26