English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Elektroninės sistemos

Verslininko modulio specifikacija ir sąsajos

Verslininko modulio specifikacija (System Requirements Definition) apibrėžia funkcinius ir techninius reikalavimus verslininko moduliui, taip pat procesus, susijusius su elektroninių pranešimų mainais tarp Verslininko modulio ir kitų NTKS modulių. 

Verslininko modulio naudotojai gali pasinaudoti šiomis elektroninių pranešimų, suprantamų kaip XML dokumentai, mainų galimybėmis:

-    naudotis programinės įrangos kūrėjų sukurta tiesiogine sąsaja tarp Verslininko modulio ir verslininkų programų sistemų;

-    naudotis Verslininko modulio tinklinėmis paslaugomis (Web Service).

Elektroninių pranešimų XSD schemos

Verslininko modulio tinklinių paslaugų techninė specifikacija (Web Services Technical Specifications for Trader Application)

Tinklinių paslaugų aprašymus (WSDL) galima rasti Verslininko modulio testinėje aplinkoje https://tradertest.lrmuitine.lt:8443/axis/services.

Nacionalinio Tranzito Aplikacijos Dizaino Dokumentas (Design Document for National Transit Application (DDNTA)

-    DDNTA priedas Q2: Techninių Pranešimų Struktūros (Appedix Q2: Technical Message Structure)

-    DDNTA priedas R: XML Atvaizdavimas (Appedix R: XML Mapping)

Tranzito Sistemos Funkcinė Specifikacija (Functional Transit System Specification (FTSS))

 

NACIONALINĖS TRANZITO KONTROLĖS SISTEMOS VYSTYMAS (NTKS 2)

1.      VERSLININKO PORTALAS

Šiuo metu Lietuvos muitinėje vykdomas Nacionalinės tranzito kontrolės sistemos vystymo bei priežiūros ir palaikymo paslaugų projektas. Vienas iš sistemos vystymo uždavinių – Verslininko portalo, skirto elektroninių duomenų mainams tarp ekonominės veiklos vykdytojo ir muitinės įstaigų atnaujinimas.

Verslininko portalas suteiks galimybes autentifikuotam ir autorizuotam  išoriniam naudotojui naudotis elektroninėmis tranzito sistemos  paslaugomis ir atlikti leistinus veiksmus su deklaracijomis išvykimo ir paskirties muitinės įstaigose. Verslininko portalo išoriniai naudotojai bus autentifikuojami ir autorizuojami BAP (Bendrojo autentifikavimo portalo) priemonėmis.

LTNTKS-DEV_TRADER PORTAL - TRANSIT_User Manual-v1.00-EN

LTNTKS-DEV_TRADER PORTAL - TRANSIT_SRS_v230_EN

TRADER PORTAL – TRANSIT System

2.      VERSLO INFORMACINIŲ SISTEMŲ INTEGRACIJA

Programinių įrangų kūrėjai, kurdami verslo sistemas, skirtas duomenų mainams su NTKS, integraciją turi atlikti vadovaudamiesi šiomis specifikacijomis:

-  žiniatinklio paslaugos, skirtos išorinių sistemų komunikacijai, specifikacijos:

     EM-VARTAI FSS Išorinėms sistemoms

-    DDNTA priedas Q2: Techninių Pranešimų Struktūros (Appendix Q2: Technical Message Structure)

-    DDNTA priedas R: XML Atvaizdavimas (Appendix R: XML Mapping)

-    elektroninių pranešimų XSD schemos

 

PRIEIGOS PRIE MUITINĖS TINKLINĖS PASLAUGOS TESTAVIMO APLINKOJE SUTEIKIMO GAIRĖS

Norint gauti prieigą prie muitinės tinklinės sąsajos testavimo aplinkos, reikia atlikti šiuos žingsnius:

•    Bendro autentifikavimo portale (https://bap-app-tst.lrmuitine.lt) užregistruoti paslaugų gavėją (jungiantis per VIISP, o jei nėra galimybės El. valdžios vartuose atstovauti paslaugų gavėjui, registracijos formą pildyti BAP portale). Registracijos formoje nurodyti EORI kodą, jei jis paslaugų gavėjui yra paskirtas testinėje aplinkoje, kitu atveju – jį sugeneruos ir priskirs muitinės). Prisijungus naudotojui, sugeneruoti muitinės išduodamą skaitmeninį sertifikatą, kuris būtų naudojamas žiniatinklio paslaugos sesijos bilietui gauti (vadovaujantis dokumento „EM-VARTAI FSS išorinėms sistemoms specifikacijos“ v2.30 2.2 papunkčiu).

•    el. paštu itpc@lrmuitine.lt informuoti apie paslaugų gavėjo registraciją bei pateikti sistemos pavadinimą, versiją ir skaitmeninio sertifikato viešąją dalį. Testavimo tikslais galima naudoti bet kurį techniniu atžvilgiu galiojantį X.509 skaitmeninį sertifikatą, nepriklausomai nuo to, kaip jis yra sugeneruotas. Pageidaujamas failo plėtinys yra *.DER, tačiau priimamas bet kuris kitas standartinėmis priemonėmis iš *.DER konvertuojamas failas. Jei paslaugų gavėjas BAP priemonėmis registruotas be VIISP duomenų, laiške reikia pateikti sertifikato pasirašymo prašymą (CSR), parengtą vadovaujantis Sertifikato generavimo instrukcija

Registracijos metu bus sukurtas muitinės tinklinės sąsajos naudotojas, paslaugos gavėjui bus priskirtas testinis EORI kodas, jei tokio kodo jis neturėjo, bei paslaugų gavėjo atstovui bus priskirtos papildomos atstovaujamos įmonės, kad sistemų kūrėjai teisingai įgyvendintų galimus atstovavimus.

 

Pasiteirauti galite el. paštu ITPC@lrmuitine.lt

 

Informacija atnaujinta 2021-09-15