English
Neįgaliesiems
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Prekyba su ES

Bendroji informacija

Intrastatas – duomenų apie Lietuvos Respublikos prekybą prekėmis su Europos Sąjungos valstybėmis surinkimo sistema. Europos Sąjungoje Intrastato sistema buvo sukurta 1993 m. sausio 1 d. Lietuvoje Intrastato sistema buvo įdiegta 2004 m. gegužės 1 d.

Prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiniai duomenys yra renkami vadovaujantis 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje ir 2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. 1086 „Dėl užsienio prekybos ir pridėtinės vertės mokesčio duomenų rinkimo tvarkos“ Lietuvoje Intrastato duomenų rinkimo ir kaupimo funkcijas atlieka Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Valstybės duomenų agentūra (buvęs Lietuvos statistikos departamentas) metodiškai vadovauja visiems darbams, susijusiems su Intrastato duomenų rinkimu, juos koordinuoja, rengia Lietuvos tarptautinės prekybos prekėmis statistinę informaciją pagal Ekstrastato ir Intrastato sistemų surinktus duomenis.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2023-06-29