English
Neįgaliesiems
Prisijungti
LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖ
  •  
  • Paieška
Titulinis puslapis ('Alt' + '0', 'Enter')
Svetainės struktūra ('Alt' + 'T', 'Enter')
Siųsti el. laišką ('Alt' + 'M', 'Enter')
Kita kalba ('Alt' + 'L', 'Enter')
Paieška ('Alt' + 'S', 'Enter')
Leidinių katalogas ('Alt' + 'Y', 'Enter')
Klausimai ir atsakymai ('Alt' + 'Q', 'Enter')
Šis puslapis ('Alt' + 'D', 'Enter')
Į puslapio pradžią ('Alt' + 'V', 'Enter')
TEKSTO DYDIS - Didinti šrifto dydį Mažinti šrifto dydį

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos muitinėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio pareiga užtikrinti veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Ligita Januševičienė, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės skyriaus vyriausioji inspektorė-juriskonsultė

A. Jakšto g. 1, LT-01105 Vilnius

Tel. (8 5) 266 6074, el. p. ligita.januseviciene@lrmuitine.lt

Į duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

                     

 

 

Informacija atnaujinta 2018-05-24